logo enpr
Logowanie Strona główna Artykuły i porady Pomoc

Centrum pomocyOdpowiedzi na Twoje pytanie nie ma poniżej?

Zapytaj administratora wysyłając prywatną wiadomość lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres adminka@enpr.pl.

1. Co to jest NPR i jak go stosować?

Najwięcej dowiesz się rozmawiając na ten temat z tymi, którzy już go stosują. Odwiedź forum naturalnemetody.fora.pl.

2. Rejestracja

Rejestracja w serwisie polega na podaniu nazwy użytkownika i dwukrotnym wprowadzeniu hasła lub połączeniu konta w serwisie z kontem Google. Należy pamiętać, że akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu zgodnie z jego zasadami.

3. Logowanie

Logowanie do serwisu polega na wprowadzeniu wcześniej wybranego loginu i hasła lub kliknięciu na ikonkę konta Google.

4. Jak zacząć obserwacje?

Aby rozpocząć prowadzenie obserwacji, wybierz pierwszy dzień obserwowanego cyklu na kalendarzu, który pojawi się po pierwszym zalogowaniu, a następnie kliknij symbol "małpy", który zawsze będzie oznaczał rozpoczęcie nowego cyklu.

4.1 Co zrobić jeśli po pierwszym logowaniu zaznaczony został niewłaściwy dzień?

Jeśli prawidłowy pierwszy dzień cyklu powinien być po wybranym dniu, to po prostu jeszcze raz rozpocznij nowy cykl w prawidłowym dniu używając symbolu @ w okienku “obserwacja”.
Jeśli prawidłowy pierwszy dzień cyklu pownien być przed błędnie wybranym dniem, to wybierz odpowiedni dzień w kalendarzu w okienku “obserwacja”, i wówczas rozpocznij nowy cykl używając symbolu @. Po tej czynności pod wykresem pojawi się przycisk “poprzedni” lub “następny” co będzie oznaczać, że w systemie znajdują się już dwa cykle. Teraz wybierz ostatni dzień pierwszego cyklu lub pierwszy dzień drugiego i używając symbolu @ w okienku “obserwacja” połącz oba cykle ze sobą.

5. Dodawanie nowej obserwacji

Kolejne obserwacje można dodawać klikając w wybrany dzień na wykresie, a następnie wpisując dane w okienku “obserwacja”. Opcje widoczne w tym okienku można ustawić indywidualnie w USTAWIENIACH. Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć przycisk "Zapisz".

6. Ustawienia

W zakładce ustawień mamy do wyboru wiele przydatnych opcji:
  a) zakładka "Konto", zawierająca pola:
    - Imię, które jest wyświetlane nad wykresem,
    - Adres, pod którym Twój wykres będzie dostępny w internecie,
    - Informacje, czyli zbiór danych, które mogą ułatwić osobom z zewnątrz interpretację Twojego cyklu (jak np. Twój wiek),
    - Zmiana hasła, opcja która pozwala zmienić dotychczasowe hasło.
  b) zakładka "Ustawienia obserwacji", która zawiera:
    - ustawienia godziny pomiaru temperatury,
    - wybór sposobu obliczania temperatury podstawowej.
        Przy wyborze opcji "dni przed skokiem" do “szóstki” zaliczana jest wybrana liczba dni, natomiast przy wyborze opcji “temperatur przed skokiem” do “szóstki” są wliczane tylko dni ze zmierzoną temperaturą.
        Linia pomocnicza, to pozioma linia wyznaczająca na wykresie poziom temperatury o 0,2°C wyższej od temperatury podstawowej.
    - cel prowadzenia obserwacji, stosowana metoda i miejsce pomiaru,
        mogą być wybrane z listy bądź wpisane ręcznie,
    - grupa opcji "Wyświetlanie wykresu" umożliwia wybór opcji, które pojawiają się do uzupełnienia przy wprowadzaniu codziennych obserwacji, a także pozwala na ustawienia, które z nich mogą być widziane i przez kogo.
        Opcja "Dla wszystkich" pozwala na podgląd danej cechy przez każdego odwiedzającego.
        Opcja "Dla wybranych" udostępnia wybraną cechę tylko dla osób, którym użytkownik sam przypisze takie prawa.
        Opcja "Tylko dla mnie" oznacza, że nikt poza właścicielem wykresu nie ma możlwości podglądu danej cechy.
        Opcja "Dla nikogo" pozwala wybrać te cechy, których użytkownik nie chce u siebie obserwować.
  c) zakładka "Rodzaje śluzu", pozwala na indywidualny wybór cech i nazw śluzu, a także kolorów jakie będą im przypisane na wykresie. Wybór kolorów jest niemalże nieograniczony, przypisanie konkretnego ułatwia wyświetlona paleta kolorów. Wybór koloru odbywa się przez przesuwanie widocznych na palecie wskaźników w dowolny punkt. Każdemu rodzajowi śluzu należy przypisać określony symbol.
    Rodzaje śluzu można przemieszczać przeciągając je w górę lub w dół, chwytając za kropki przed symbolem rodzaju. Ten rodzaj, który zostanie umieszczony najwyżej wybierany będzie domyślnie przy nowych obserwacjach. Dodanie kolejnego rodzaju śluzu jest możliwe po kliknięciu przycisku "Dodaj". Aby usunąć konkretny rodzaj wystarczy pozostawić puste pole symbolu, a następnie zapisać rodzaje.
  d)zakładka "Rodzaje odczuć"
    Funkcjonowanie ustawienia rodzajów odczuć jest identyczne jak w przypadku ustawień rodzajów śluzu.
  e) zakładka "Ustawienia granic"
    Granicami w serwisie nazywane są dni dzielące kolejne fazy cyklu.
    Symbol, nazwa i kolor granicy "wyższych temperatur" jest ustalony dla wszystkich użytkowników w taki sam sposób i nie może być modyfikowany. Od miejsca ustawienia tej granicy zależy odliczanie wsteczne temperatur przedwzrostowych i kolejnych dni fazy lutealnej.
    Pozostałe granice mogą być ustawiane dowolnie przez użytkownika.

7. Grupa wybranych użytkowników

Grupa "wybranych użytkowników" została stworzona, aby wybrani przez Ciebie inni użytkownicy serwisu enpr.pl mogli widzieć udostępnione im przez Ciebie obserwacje. Przydzielenie im tych uprawnień odbywa się przez wybór opcji "dla wybranych" w zakładce USTAWIENIA ==> Ustawienia obserwacji ==> Wyświetlanie wykresu.
Przypisanie danej osoby do tej grupy możliwe jest podczas oglądania jej wykresu. Wówczas na pasku na dole strony pojawia się żółty link: "Dodaj do tej grupy użytkownika". Po kliknięciu w niego dana osoba zostaje automatycznie dodana i jej imię pojawia się na dole strony. Usunięcie osoby z grupy jest możliwe poprzez kliknięcie na znaczek "x" przy jej imieniu.

8. Wiadomości

Wszyscy zalogowani użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości prywatnych do innych. Okno wiadomości otwiera się po kliknięciu w kopertę obok imienia użytkownika.


Regulamin  |   Polityka cookies |